انجمن ایمنی زیستی ایران- اهداف و برنامه‌ها
اهداف مهم انجمن ایمنی زیستی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/23 | 
  •  اطلاع‌رسانی و نشر دانش روز زیست فناوری یا بیوتکنولوژی و شاخه‌های مرتبط با آن
  •  تضمین بهره‌برداری از فو­اید قطعی بیوتکنولوژی مدرن
  • پیشگیری از آثار سو احتمالی زیست فناوری بر تنوع زیستی
  • پیشگیری از آثار سو احتمالی زیست فناوری بر سلامت انسان
  • پیشگیری از آثار سو احتمالی زیست فناوری بر حیوانات
  • پیشگیری از آثار سو احتمالی زیست فناوری بر گیاهان
  • پیشگیری از آثار سو احتمالی زیست فناوری بر محیط زیست
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.57.199.fa
برگشت به اصل مطلب