انجمن ایمنی زیستی ایران- صفحه اصلی
انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی ایمنی زیستی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 


 
انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی ایمنی زیستی ایران عصر روز شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور جمع کثیری از اعضای این انجمن علمی در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی به صورت مجازی برگزار شد.
در انتخابات روز گذشته انجمن ایمنی زیستی ایران سمیرا کهک، اسکندر امیدی نیا، سیدضیا الدین میرحسینی، محمدعلی ملبوبی، جعفر ذوالعلی، دانیال کهریزی و عباس عالمزاده به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، بهرام باغبان و آزاده شوشتری به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، فهیم‌دخت مختاری به عنوان بازرس اصلی و شقایق فکوری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
ضمن تقدیر از دستاوردهای هیئت مدیره دوره قبلی انجمن و آرزوی توفیق روزافزون برای منتخبین جدید، آرزومندیم آغاز این فصل جدید در انجمن ایمنی زیستی ایران موجبات نقش آفرینی بیشتر این انجمن در عرصههای ملی و بینالمللی و ادامه دهنده راه رئیس فقید این انجمن مرحوم پروفسور بهزاد قرهیاضی و اعتلای جایگاه علم و فناوری در کشور باشد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.54.761.fa
برگشت به اصل مطلب