انجمن ایمنی زیستی ایران- صفحه اصلی
فراخوان انتشار مقالات ویژه اعضای انجمن ایمنی زیستی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 

اعضای محترم انجمن ایمنی زیستی ایران
 

با سلام و احترام
انجمن ایمنی زیستی ایران در نظر دارد یکی از شماره‌های مجله علمی - ترویجی ایمنی زیستی را به چاپ مقالاتی در راستای نقش محصولات تراریخته و مهندسی ژنتیک بر جنبه‌های مختلف زندگی و ایمنی آنها اختصاص دهد.
مقالات با موضوع زیر با روند داوری تسریع شده مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی داوران، مقالات برتر مورد تقدیر قرار گفته و به آنها جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت.

نویسندگان مقالات می‌توانند در صورت تمایل، از مشاوره و راهنمایی اساتید انجمن بهره‌مند شوند.

 
  • نقش محصولات تراریخته در تأمین مواد غذایی، چالش‌ها و فرصت‌ها
  • تأثیر محصولات تراریخته  بر محیط زیست، امنیت و ایمنی غذایی
  • آثار محصولات تراریخته بر تجارت محصولات کشاورزی و معیشت کشاورزی
  •  مراحل قانونی اخذ مجوز محصولات تراریخته
  •  نقش زیست فناوری مدرن در تنوع زیستی و توسعه پایدار
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.54.721.fa
برگشت به اصل مطلب