انجمن ایمنی زیستی ایران- کتاب
Molecular Genetic of bacteria

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/9 | 

AWT IMAGE

Molecular Genetic of bacteria

نویسنده: larry snyder, Joseph E. Peters, Tina M. Henkin and Wendy champness

طبقه بندی: ژنتیک

دریافت فایل کتاب

توجه: برای دریافت فایل این کتاب نیاز به تلگرام است

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find-1.103.298.fa.html
برگشت به اصل مطلب