انجمن ایمنی زیستی ایران- کتاب
شبیه سازی هیدرولیک جریان و رسوب رودخانه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/9 | 

AWT IMAGE

شبیه سازی هیدرولیک جریان و رسوب رودخانه ها (راهنمای کاربران مدل ریاضی)

نویسنده: دکتر فرهنگ آذرنگ (عضو انجمن ایمنی زیستی ایران)

طبقه بندی: آبیاری، عمران، محیط‌زیست

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

۳۰% تخفیف برای اعضای انجمن ایمنی زیستی ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.103.297.fa
برگشت به اصل مطلب