انجمن ایمنی زیستی ایران- کتاب
Excel 2016 for biological

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/31 | 

Excel 2016 for Biological and Life Sciences Statistics

نویسنده: Quirk, Thomas J, Quirk, Meghan H., Horton, Howard F

طبقه بندی: بیولوژی، اکسل، علوم زیستی

دریافت فایل کتاب

توجه: برای دریافت فایل این کتاب نیاز به تلگرام است

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.103.274.fa
برگشت به اصل مطلب