انجمن ایمنی زیستی ایران- کتاب
بیوتکنولوژی به زبان ساده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/14 | 

AWT IMAGE

بیوتکنولوژی به زبان ساده

نویسنده: دکتر بهزاد قره یاضی، مهندس نغمه عبیری

طبقه بندی: بیوتکنولوژی

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

۳۰% تخفیف برای اعضای انجمن ایمنی زیستی ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find-1.103.258.fa.html
برگشت به اصل مطلب