انجمن ایمنی زیستی ایران- کتاب
ارزیابی ایمنی غذاهای ناشی از حیوانات تراریخته مشتمل بر ماهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/14 | 

AWT IMAGE

ارزیابی ایمنی غذاهای ناشی از حیوانات تراریخته مشتمل بر ماهی

نویسنده: دکتر بهزاد قره یاضی و مهندس فهیمدخت مختاری

طبقه بندی: ایمنی زیستی، تراریخته

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

۲۵% تخفیف برای اعضای انجمن ایمنی زیستی ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.103.256.fa
برگشت به اصل مطلب