انجمن ایمنی زیستی ایران- هیئت مدیره انجمن
اعضای کنونی هیئت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  ردیف

 اسامی هیئت مدیره

 آخرین مدرک تحصیلی

  محل کار

  سمت

  ا

دکتر بهزاد قره‌یاضی

 فوق دکترای ژنتیک گیاهی

  پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

رئیس

  2

دکتر اسکندر امیدی نیا

 دکترای تخصصی بیوتکنولوژی

  سازمان حفاظت محیط زیست

نائب رئیس

  3

دکتر جلال الدین میرزای رزاز

 دکترای علوم تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 خزانه دار

  4

دکتر مقصود پژوهند

فوق دکترای اپی ژنتیک

   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

 عضو اصلی

  5

دکتر بهرام باغبان

دکترای بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی

 دانشگاه تبریز

 عضو اصلی

  6

 دکتر سمیرا کهک

دانشجوی دکتری اصلاح نباتات

 سازمان حفاظت محیط زیست

 عضو اصلی

  7

  مهندس فهیمدخت مختاری

کارشناسی ارشد ایمونولوژی

  پژوهشگاه استاندارد

 عضو اصلی

  8

مهندس شقایق فکوری  

  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

  پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

عضو علی البدل

  9

 دکتر بهاره زارع  

دکتری ژنتیک مولکولی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

عضو علی البدل

  10

 مهندس بنفشه درویش روحانی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

 بازرس اصلی

11 دکتر شاهین واعظی دکترای تخصصی اصلاح نباتات بانک ژن گیاهی ملی ایران وابسته به موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بازرس علی البدل
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.59.12.fa
برگشت به اصل مطلب