انجمن ایمنی زیستی ایران- صفحه اصلی
پیام تشکر و قدردانی خانواده زنده یاد پروفسور بهزاد قره یاضی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/22 | 


بزرگ بود و از اهالی امروز بود

و با افق های باز نسبت داشت.

تقدیر آن بود که شمع وجود استاد فرهیخته، مدیر شایسته و بزرگ مردی انقلابی، نجیب و متواضع، 

مرحوم پروفسور بهزاد قره یاضی

زودازود خاموش گردد و ما را در ماتم و سوگش نشانَد.

اگر لطف بیکران الهی و همراهی و همدردی عزیزان و یاران مهربان نبود، تحمل این بار بسی شکننده تر می نمود.

اکنون به حکم ادب و حق شناسی از همه خوبان و بزرگان که در مراسم تدفین و یادبود آن سفر کرده شرکت نموده و یا با تلفن و ارسال پیام همدلی و هم آوائی نموده و ما را مورد تفقد قرار داده و موجب تسلی و تشفی آلام جانکاه مان گردیده اند، صمیمانه و بی حد و عد سپاسگذاریم و خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان می کنیم.

خانواده قره یاضی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.54.755.fa
برگشت به اصل مطلب