انجمن ایمنی زیستی ایران- صفحه اصلی
کرسی نظریه پردازی” رابطه مهندسی ژنتیک و طبیعت”

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/27 | 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران،

روز پنج شنبه ۲۸ اسفند ساعت ۱۹ تا ۲۱، کرسی نظریه پردازی با موضوع:

” رابطه مهندسی ژنتیک و طبیعت” به همت انجمن ایمنی زیستی کشور برگزار می شود.

مدیر این برنامه : دکتر اسکندر امیدی نیا

سخنرانان: دکتر بهزاد قره یاضی و دکتر سمیرا کهک

لینک شرکت در این کرسی: 

http://meeting-۲.yazd.ac.ir/geneticsenvironment/

شرکت برای عموم آزاد و رایگان است.

به اعضای شرکت کننده در این کرسی گواهی اعطا می شود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.54.747.fa
برگشت به اصل مطلب