انجمن ایمنی زیستی ایران- اخبار
پیام تبریک رییس شاخه دانشجویی انجمن ایمنی زیستی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/25 | 
بسم تعالی
سرکار خانم مهندس سارا ثالثی
عضو محترم هیئت رئیسه شاخه دانشجویی انجمن ایمنی زیستی ایران
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه یزد تبریک گفته و از باری تعالی توفیقات روز افزون جنابعالی را خواستارم.
علیرضا علیزاده 
رئیس شاخه دانشجویی انجمن ایمنی زیستی ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.107.725.fa
برگشت به اصل مطلب