انجمن ایمنی زیستی ایران- اخبار
سلسله نشست های تراریخته با محوریت روغن های نباتی تراریخت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/15 | 

شاخه دانشجویی انجمن ایمنی زیستی ایران و کمپین آگاهی دهنده Iran GMO برای تبدیل تعطیلات دانشگاه‌ها به فرصت یادگیری در ایام جنگ با کرونا، بر آن شد تا مجموعه نشست‌هایی را تحت عنوان"سلسله نشست‌های تراریخته در آیینه حقیقت" در فضای live اپلیکیشن اینستاگرام راه اندازی‌ کند.امید است این جلسات پرسش و پاسخ آنلاین روح مشارکت جمعی برای رسیدن به اهداف علمی را در دانشجویان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه‌ها بیدار کند تا در کنار هم، دست در دست هم برای شعار"متحد باهم برای سلامت مردم" کمر همت ببندیم.
با سپاس
علیرضا علیزداه
رئیس شاخه دانشجویی انجمن ایمنی زیستی ایران وعضو شورای سیاست گذاری کمپین Iran GMO
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.107.699.fa
برگشت به اصل مطلب